Home Art Club Bowls Club Choir Cinema Club Circuits Dru Yoga Gower Gym Hall Draw Pilates Markets Quilting Recreation Field Village Club Vinyasa Yoga Women's Institute Young Gym Youth Club
Calendar Directions Contact Us Miscellaneous Links

Registered charity No: 1070692

CAIS LOTERI FAWR NEUADD LLANGENNYDD

FFEITHIAU ALLWEDDOL


Rydym wedi cael rhodd dwy flynedd o'r gronfa pobl a lleoedd o £250,000 am:


Yn ogystal a'r gronfa o'r loteri rhaid cael arian ychwanegol o:


£17,135.27 o Neuadd y Pentref (wedi cael yn barod)


£4,549 o gadi arian yn ychwanegol – pob syniad yn dderbyniol.


Mae hyn yn rhoi y cyllideb cynllunio yn £271,684.29 yn gyflawn. Mae hyn yn cynnwys 10% rhagofn costiau


Mi fydd y cae a'r parc ar agor 365 dydd drwy'r flwyddyn a'r mynediad yn ddi-dâl.  Ni fydd goleuadau ar y cae, felly ceir defnyddio'r cae yn y dydd yn unig.


Telephone: 01792 386 685
Email: info(at)llangennith-hall.co.uk
Please replace the (at) with an @ symbol, this is an antispam method.

Llangennith Hall,
Llangennith, Swansea,
West Glamorgan, SA3 1HU


yn ôl

yn ôl